Znalecká kancelář

Praha • Středočeský kraj • Plzeňský kraj

Ing. Eva Junková
JUDr. Karel Mošna

+420 603 717 222
+420 777 651 711
znalci-odhadci@seznam.cz


znalecké posudky • tržní odhady • odborné konzultace • kupní smlouvy

Oceňování nemovitého majetku

·
bytů a nebytových prostor
· rodinných domů
· chalup a rekreačních chat
· bytových domů
· administrativních budov
· výrobních budov a hal
· průmyslových areálů
· garáží a vedlejších staveb
· pozemků
· lesů a trvalých porostů
· rybníků a vodních ploch

Znalecké posudky a tržní odhady pro

· finanční úřady (výpočet daně z převodu nemovitostí, darovací a dědické daně)
· banky a stavební spořitelny (ocenění nemovitosti jako zástavy pro hypoteční úvěr)
· pojišťovny (stanovení výše pojistného plnění za škodu na nemovitosti)
· dědické řízení
· vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy
· vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů
· řešení soudních a mimosoudních sporů
· dražby, exekuce a insolvenční řízení
· stanovení hodnoty věcných břemen
· stanovení výše obvyklého nájemného po skončení regulace

© 2012 Eva Junková